Saturday, February 9, 2008

ಕೆಲ ನೋಟಗಳು

ಇನ್ನೇನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಯ...
ಅದು ಕನ್ನಡಿಯ ಮುಖ
ನಡಿಗೆ ನಡೆದಷ್ಟೂ ಇದೆ..
ಗಮ್ಯ ಗಮ್ಯಗಳಾಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಮ್ಯ!

***********

ನಾ ತೆರೆದ ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ
ತರತರದ ಮಂದಿ
ಅರೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂಧಿ
ಜಗವೆಲ್ಲ ಮಾಯ
ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಕಳೆದು
ಖಾಲಿ ಪಟ, ಖಾಲಿ ನಾನು
ಮತ್ತೆ ತೆರೆವೆ
ಹೊಸ ಗಳಿಗೆ ಬರಲು!

2 comments:

shashismiles said...

tanhayie,
I am glad that there is someone else who relishes loneliness!! your words have lot of promise!!
Khushiyayitu.
-Tina

ತನ್ ಹಾಯಿ said...

ಏಕಾಂತದೊಳಗೆ ಬಂದ ಟೀನಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ..